راهنمای کامل توسعه هسته سیستم‌عامل اندروید

اگر به دنبال توسعه هسته سیستم‌عامل اندروید و تغییر در سطح سیستم‌عامل گوشی خود هستید، در راهنمای تخصصی AOSP.ir هر چه لازم دارید، به صورتی در دسترس و طبقه‌بندی شده در اختیار شما است.